طرز تهیه: ابتدا میگوهای کاملا پاگ شده را با چاقو بصورت خیلی ریز خرد می کنیم(...