طرز تهیه: برای تهیه دسر هندوانه کره ای ابتدا یک لیوان آب گازدار را با آب...