طرز تهیه: ابتدا گوشت را به قطعات کوچک خرد کرده و به همراه کیمچی، پودر فلفل...